Zjazd Związku Polaków na Łotwie

W dniu 2 kwietnia br. w Dyneburgu odbył się coroczny Zjazd Związku Polaków na Łotwie, w którym wzięło udział 129 delegatów z regionalnych oddziałów organizacji.

Zjazd dokonał podsumowania działalności w 2015 r. oraz wyznaczył główne zadania na rok bieżący, w tym m.in. utrzymanie polskiej szkoły w Krasławiu oraz tworzenie portalu internetowego. Podkreślono dobrą współpracę z Ambasadą RP w Rydze i polskimi fundacjami oraz lokalnymi władzami łotewskimi w realizacji projektów kulturalnych.

Konsul W. Kraj w imieniu Ambasador i placówki podziękował Polakom za dotychczasową działalność. Podkreślił, że sprawy Polonii i współpracy z Polakami na całym świecie, a szczególnie na Wschodzie, są jednym z priorytetów najwyższych władz Rzeczypospolitej. Poinformował o powrocie do dyspozycji Senatu RP środków budżetowych na współpracę z Polakami za granicą oraz o nowelizacji ustawy o Karcie Polaka. Przypomniał, że Karta Polaka jest nie tylko dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego, lecz także zobowiązaniem do działania na rzecz polskości w miejscu zamieszkania.

W trakcie obrad p. K. Szyrszeń z Łotewskiej Akademii Kultury przedstawił wyniki przeprowadzonych przez siebie badań socjologicznych mniejszości polskiej na Łotwie w 2015 roku.

W jawnym głosowaniu wybrano nowe władze Związku – prawie jednogłośnie na kolejną kadencję prezesem został wybrany Ryszard Stankiewicz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.