Obchody 100. rocznicy wyzwolenia Dyneburga

3 stycznia w Łatgalii odbyły się obchody stulecia Kampanii Łatgalskiej, które zorganizowała Ambasada RP w Rydze oraz Ministerstwo Obrony Łotwy. W obchodach wzięli udział m.in. Szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak oraz dowódca Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej Leonīd Kalniņš, przedstawiciele parlamentu, władze samorządowe, mieszkańcy miast. Uroczystości ropzoczęły się o godz. 11:00 od złożenia wieńców na Słobódce, gdzie spoczywają polegli polscy legioniści.

Tego dnia na cmentarzu w Krasławiu odsłonięto pomnik polskich żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie Łatgalii. Pomnik został pobłogosławiony przez biskupa J.Bulisa oraz biskupa J.Guzdka. W intencji poległych odmówiono modlitwę.

W Krasławiu spoczywa 87 żołnierzy 3 Dywizji Legionów Wojsk Polskich. 7 stycznia 1920 r. Polacy we współpracy z Łotyszami oswobodzili Krasław.
W 1928 r. staraniem Związku Polaków na Łotwie postawiono na cmentarzu pomnik, upamiętniający 45 znanych oraz 42 nieznanych żołnierzy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.