65. rocznica urodzin Ity Kozakiewicz

Delegacja Ambasady RP w Rydze złożyła kwiaty przy grobie Ity Kozakiewicz w związku z przypadającą na dziś 65 rocznicą urodzin działaczki.

W uroczystości wzięli udział także m.in. Ryszard Stankiewicz, przewodniczący Związku Polaków na Łotwie, przedstawiciele ZPŁ oraz Raffi Kharajanyan, prezes Stowarzyszenia Łotewskich Narodowych Towarzystw Kulturalnych im. Ity Kozakiewicz.

Ita Maria Kozakiewicz urodziła się 3 lipca 1955 r. w Rydze. Jej ojciec Jerzy był Polakiem, a matka Rita Lidaks pochodziła z Łotwy. Ita Kozakiewicz z zawodu była dziennikarką, ukończyła studia w zakresie filologii romańskiej na Uniwersytecie Łotewskim. Zajmowała się również tłumaczeniem (m.in. poezji) i badaniami nad folklorem.

Ita Kozakiewicz była prawdziwą patriotką Polski i Łotwy, miała niezwykle głębokie poczucie wiary w dobro i wierzyła w jego ostateczne zwycięstwo. Była również prawdziwą humanistką i umiała przemawiać do ludzkich serc.

Należała do Frontu Narodowego Łotwy, była deputowaną w Radzie Najwyższej Republiki Łotewskiej, szefując komisji do spraw praw człowieka, gdzie mogła bronić istotnych spraw mniejszość narodowych, w tym także dla Polaków. To właśnie dzięki niej Polacy, skupieni w Związku Polaków na Łotwie, jako pierwsi wsparli Łotyszy w walce o wolność i niepodległość. W 1990 r. wraz z pozostałymi deputowanymi Frontu Ita Kozakiewicz opowiedziała się za niepodległością kraju od ZSRR. W tym samym roku przyznano jej tytuł „Kobiety Łotwy”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.