V edycja Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości”

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ po raz kolejny został partnerem V edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości” organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Tegoroczna edycja Olimpiady po raz pierwszy zostanie skierowana do młodzieży szkolnej niezależnie od kraju zamieszkania. Ze względu na ogólnoświatową sytuację pandemiczną wszystkie etapy Olimpiady będą mogły być przeprowadzone on-line za pomocą platformy stworzonej przez Fundację. Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy umożliwiające podjęcie studiów na polskich uniwersytetach. W tej edycji do wyboru będą indeksy m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce, o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna.  Więcej informacji nt. Olimpiady przygotowanych przez organizatorów przesyłam w załączeniu.

Szerokie popularyzowanie idei kształtowania tożsamości narodowej polskich społeczności i podtrzymywania znajomości języka polskiego oraz kultywowania tradycji i kultury polskiej wśród dzieci emigrantów jest stałym zadaniem DWPPG. Mając to na uwadze, prosimy o możliwsze szerokie rozpowszechnienie wśród Polonii oraz polonijnych organizacji, szkół, stowarzyszeń, itp. informacji o V edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021  „W drodze do Niepodległości”.

Test pisemny w ramach I etapu Olimpiady przewidziany jest na 28 listopada 2020 r. II etap odbędzie się orientacyjnie w marcu 2021 r. W przypadku gdyby sytuacja pandemiczna na to pozwoliła, będziemy się kontaktować z placówkami w celu zbadania możliwości przeprowadzenia egzaminu ustnego na terenie placówek lub szkół polskich.

Data rejestracji do pierwszego etapu Olimpiady będzie wkrótce opublikowana na stronie Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo również pozostałe informacje na temat Olimpiady: https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji Olimpiady udziela sekretarz Olimpiady p.  Anna Śmigielska; e-mail: anna.smigielska@wid.org.pl; tel. +48 535 977 115.

Koordynatorem projektu po stronie MSZ jest p. Przemysław Ołowski, przemyslaw.olowski@msz.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.