Konkurs historyczny Patria Nostra

Konkurs historyczny Patria Nostra

Uprzejmie informujemy, że konkurs historyczny Patria Nostra skierowany do polskiej i polonijnej młodzieży na całym świecie jest nadal aktualny, terminy rejestracji i nadsyłania prac zostały wydłużone oraz w związku z globalną sytuacja epidemiologiczną konkurs odbędzie się w trybie on-line. Ponadto informuję, że we wrześniu ub. r. Minister Spraw Zagranicznych p. J. Czaputowicz objął Konkurs Patria Nostra patronatem honorowym.

Konkurs historyczny Patria Nostra polega na przygotowaniu 30. sekundowej animacji lub 45. sekundowego filmiku dot. ważnych wydarzeń związanych z historią Polski. W tegorocznej edycji tematem przewodnim jest 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Uczestnikami konkursu mogą być 4-osobowe drużyny składające się z 3 uczniów oraz osoby pełnoletniej (nauczyciel, rodzic, ksiądz). Do konkursu mogą przystąpić zespoły reprezentujące polską szkołę, parafię lub organizację polonijną. Termin przesyłania prac filmowych mija 31 maja 2020 r. W założeniach, nagrodą główną dla zespołów, które przygotowały zwycięskie projekty filmowe była wycieczka do Warszawy i udział w Gali Finałowej konkursu, natomiast w przypadku dalszej niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, wycieczka zostanie wymieniona na nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane laureatom drogą pocztową.

W związku z obecną trudną sytuacją epidemiologiczną zachęcam wszystkich Państwa do kontynuacji promowania wydarzenia wśród lokalnej Polonii, w szkołach polskich, parafiach oraz organizacjach polonijnych, zwłaszcza teraz, kiedy pozostanie w domach jest koniecznością. Oprócz ważnego waloru edukacyjno-historycznego, konkurs służy integracji i podtrzymywaniu związków z krajem ojczystym oraz zachęca do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych i domowych narzędzi technologicznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.