Konferencja Sprawozdawcza za rok 2016

W dniu 25 lutego 2017 roku w siedzibie Ryskiego Oddziału ZPŁ odbyła się konferencja sprawozdawcza za rok 2016. Swoją obecnością zaszczycił nas przedstawiciel Ambasady RP w Rydze Pan Radosław Brudnicki, który w imieniu ambasady zadeklarował kontynuowanie wsparcia ciekawych projektów i inicjatyw, które mają na celu integrację łotewskiej Polonii.

W trakcie konferencji prezes związku Pani Andżella Liepa zaprezentowała zgromadzonym na sali gościom zakres wykonanych prac, zrealizowanych projektów i przeprowadzonych imprez. Wspomniała m.in. o spotkaniu Wigilijnym połączonym z karaoke, wspólnej zabawie w kręgle, a także o konkursie na najsmaczniejszą szarlotkę. Na spotkaniu zostały omówione sprawy związkowe m.in. o zmianie rocznej składki członkowskiej dla emerytów i pracujących.

Podczas konferencji Pani prezes przedstawiła nowych członków związku i wręczyła im karty członkowskie.
Na zakończenie spotkania goście w luźnej atmosferze mogli porozmawiać o sprawach związkowych.

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji!

Leave a Reply

Your email address will not be published.