Konferencja Sprawozdawcza za rok 2017

W dniu 3 marca 2018 roku w siedzibie Ryskiego Oddziału ZPŁ odbyła się konferencja sprawozdawcza za rok 2017.

W trakcie konferencji prezes związku Pani Andżella Liepa zaprezentowała zgromadzonym na sali gościom zakres wykonanych prac, zrealizowanych projektów i przeprowadzonych imprez.
Podczas głosowania praca zarządu i prezesa była oceniona jako dobra – 18 głosów i 13 głosów jako – bardzo dobra.

W 2017 roku zostały przeprowadzone następujące imprezy:

  • Impreza – spotkanie – gra w kręgle
  • Święto Konstytucji 3 Maja
  • Uroczyste obchody Święta Niepodległości Polski
  • Boże Narodzenie w Rydze

Na konferencji została przekazana informacja o pomocy charytatywnej.
Prosimy o zgłoszenie się osób, które potrzebują pomocy – emeryci, rodziny wielodzietne, osoby samotne itp. Przed Wielkanocą będą mogli otrzymać paczki żywnościowe, które organizują żołnierze z kontyngentu polskiego z Adażi, pod patronatem Ambasady RP w Rydze

Na zakończenie spotkania goście w luźnej atmosferze mogli porozmawiać o sprawach związkowych.

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji!

Leave a Reply

Your email address will not be published.