VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Ostróda 2016

Zakończył się VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, który odbywał się 16-19 czerwca w Ostródzie.  Za nami intensywny czas obrad, warsztatów i prelekcji oraz zawiązywania sojuszy w celu budowania wspólnej polityki oświatowej poza granicami RP. Gościnna Ostróda stała się miejscem spotkania uczestników Zjazdu z blisko 30 krajów i 5 kontynentów, co pozwala wierzyć, iż oświata polonijna działa prężnie, niezależnie od szerokości geograficznej.

O randze Światowego Zjazdu nauczycieli Polonijnych z pewnością świadczy fakt uczestnictwa znamienitych gości m.in. Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Pana Leonarda Krasulskiego, Wiceministra Spraw Zagranicznych Pana Jana Dziedziczaka, Wiceprzewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Pana Jarosława Narkiewicza, Pana Senatora prof. Jana Żaryna, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina. Szczególne słowa powitania zostały skierowane do J.M. prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego- Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Serdeczne podziękowania za obecność i wsparcie idei Zjazdu składamy również Panu Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi- przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Więcej informacji na stronie:
http://odnswp.pl/vi-swiatowy-zjazd-nauczycieli-polonijnych-ostroda-2016/

Leave a Reply

Your email address will not be published.