Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia

Informujemy o trwającym naborze na stypendia dla studentów polskiego pochodzenia rozpoczynających studia w Polsce (obecni studenci pierwszego lub drugiego roku). Stypendium jest skierowane do osób, które nie pobierają wsparcia w innej formie poza stypendium socjalnym lub naukowym. Kwota stypendium wynosi 500-800 zł. Stypendium jest przyznawane na cały rok akademicki (z wyrównaniem za poprzednie miesiące).

Mamy nadzieję, że dzięki stypendium będziemy mogli wesprzeć studentów rozpoczynających swój pobyt w Polsce i zapewnić im w ten sposób pokrycie części kosztów utrzymania.

Jeśli mają Państwo kontakt z absolwentami Państwa szkół – będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o naborze, ponieważ w ten sposób będziemy mogli dotrzeć do większej ilości osób. Proszę pobrać regulamin oraz kwestionariusz do wypełnienia przez kandydatów. Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada 2022 r. (na adres mailowy: kresykrakow@gmail.com). W następnej kolejności skontaktujemy się z kandydatami. Spośród zgłoszonych osób planujemy wybrać dwóch stypendystów. Wyniki naboru ogłosimy do końca listopada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.