Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabory wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia. Celem Programu jest umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia (nieposiadającej polskiego obywatelstwa) odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 (czasu lokalnego dla Warszawy).

Więcej informacji o programach stypendialnych, regulaminy oraz ogłoszenia o ich uruchomieniu są dostępne na stronie  internetowej NAWA https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.