Odszedł w wieku lat 72 śp. Zbigniew Mieszkowski

Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 3 maja 2021 r. odszedł w wieku lat 72 

Śp. Zbigniew Mieszkowski

aktywny działacz polonijny, nauczyciel, dr. biologii.

Zbigniew Mieszkowski urodził się w 1949 roku w Rydze, ukończył studia na Uniwersytecie Łotewskim. Był autorem szeregu książek z dziedziny botaniki, w tym podręcznika „Botānika” do nauczania bilingwalnego, który został wydany w języku łotewskim i polskim.

W 1988 roku zaangażował się w działalność polonijną, został członkiem grupy inicjatywnej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Polaków na Łotwie i był jednym z autorów statutu stowarzyszenia. W późniejszym okresie stowarzyszenie przekształciło się w Związek Polaków na Łotwie (ZPŁ), w którym 1989 roku objął funkcję prezesa ryskiego oddziału, po czym był także przez pewien czas wiceprezesem ZPŁ. Był również jednym z inicjatorów i założycieli audycji Polskiego Radia „Nasz Głos”. Aktywnie działał przy odrodzeniu polskiego szkolnictwa na Łotwie. W późniejszym okresie wykładał biologię w Polskiej Szkole Eksperymentalnej oraz w jednej z łotewskich szkół w Rydze.

Leave a Reply

Your email address will not be published.