Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy. Stałość i zmienność.

Z inicjatywy DWPPG placówki w Pradze i Ostrawie rozpoczynają cykl rozmów o poczuciu tożsamości, narodowości i polskości pod tytułem Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy. Stałość i zmienność. W ramach proponowanych paneli odbędą się rozmowy online ekspertów, nauczycieli akademickich i osób zaangażowanych w prowadzenie badań naukowych dotyczących więzi Polaków i Polonii z krajem przodków i zróżnicowanych aspektów życia w środowisku wielokulturowym Zaolzia i Republiki Czeskiej. Spotkania online odbędą się kolejno 24 marca 2021 r. 31 marca oraz 7 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00. na profilu redakcji „Głosu” na platformie Facebook (@live.glos), a także będą udostępniane poprzez profile Twittera Ambasady w Pradze (@PLinCzechia) i Konsulatu Generalnego w Ostrawie (@PLinOstrava). Każde spotkanie ma swój podtytuł: „Mało nas, dużo nas… O poczuciu więzi z krajem przodków”, „Życie na skrzyżowaniu kultur” oraz „Rozmowy na temat tożsamości z młodymi – czy potrzebujemy więzi z krajem przodków”. Moderatorem paneli będzie redaktor naczelny „Głosu”, Tomasz Wolf. Do dyskusji zaproszono: dr hab. Barbarę Grabowską, prof. UŚ, prof. dr hab. Halinę Grzymałę – Moszczyńską, prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza, prof. dr hab. Ewę Ogrodzką – Mazur, prof. dr hab. Tadeusza Siwka oraz dr Stellę Strzemecką.

Zapraszamy do udziału w organizowanych spotkaniach i rozpowszechnienia informacji wśród Polonii i Polaków za granicą, zainteresowanych kwestiami tożsamości i utrzymania polskości.

Leave a Reply

Your email address will not be published.