Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków za Granicą

W poniedziałek, 2 maja Ryską Średnią Szkołę Polską im. Ity Kozakiewicz odwiedził Przewodniczący Rady do spraw Polaków na Wschodzie Pan Artur Kozłowski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador RP w Rydze Pani Ewa Dębska oraz Konsul RP w Rydze Pan Wojciech Kraj.

Goście zwiedzili szkołę oraz wystawę prac uczniów, która bardzo im się spodobała. Spotkanie z uczniami klasy 11-12 odbyło się w sali geografii i historii. Przewodniczący Rady do spraw Polaków na Wschodzie Pan Artur Kozłowski opowiadał o możliwościach dalszego kształcenia się w Polsce, a Ambasador  RP w Rydze Pani Ewa Dębska namawiała uczniów do korzystania z tych możliwości, które oferuje Unia Europejska.

Przewodniczący Rady do spraw Polaków na Wschodzie Pan Artur Kozłowski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador RP w Rydze Pani Ewa Dębska oraz Konsul RP w Rydze Pan Wojciech Kraj spotkali się z Prezesem Ryskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie Panią Andżellą Liepą i dyrektorem Ryskiej Średniej Szkoły Polskiej im. Ity Kozakiewicz Panią Tatjaną Bieługiną oraz innymi członkami Ryskiego Oddziału ZPŁ – Ireną Strautmałe, Jołantą Jelinską, Kariną Sokołową i odpowiedzialną za przedszkole Ryskiej Średniej Szkoły Polskiej im. Ity Kozakiewicz Ireną Kondratjuk.

Na wspólnym spotkaniu omówiono plany współpracy z jednoczesnym dążeniem do osiągnięcia wspólnego celu – podniesienia poziomu wykształcenia w szkole, unowocześnienia wyposażenia szkoły, a także podniesienia jej prestiżu. Ważnym elementem spotkania było omówienie możliwości zjednoczenia Polaków mieszkających w Rydze oraz stworzenie w Ryskiej Średniej Szkole Polskiej im. Ity Kozakiewicz Centrum Kultury Polskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.